Nederlandstalige Arduino Tutorial

Tijdens STEM lessen maak je veel gebruik van programmeren. Het ontwerpen van iets praktisch is onderdeel van engineering maar evenzeer het schrijven van software. Dit kan software zijn van de LEGO robots of javascript met de cloudprofessor of Arduino die we hier bespreken.

De basis van Arduino

Een arduino programma bestaat ALTIJD uit twee delen. Deze delen zijn functies en je herkent dit aan de aanwezigheid van () na de naam. Alles wat bij deze onderdelen hoort moet je zelf bijschrijven tussen { }
Het eerste deel is SETUP, hier schrijf je alle instructies die maar één keer uitgevoerd moeten worden.
Het tweede deel is LOOP, hier schrijf je alle instructies die continu opnieuw herhaald worden tot in het oneindige.

In totaal heb je 3 plaatsen waar je code schrijft
– voor de SETUP schrijf je eigen functies of het benoemen en bepalen van geheugens
– in SETUP configureer je de Arduino
– in LOOP plaats je je programma

Ga bij de Arduino IDE naar BESTAND -> VOORBEELDEN -> 01. BASICS en kies daar voor BareMinimum dan krijg je automatisch deze structuur zonder dat je moet typen. Ook als je een nieuwe sketch opent krijg je automatisch deze structuur (als dat bij instellingen niet uitgeschakeld werd)

uitgang aansturen

Een uitgang aansturen kan je door middel van 1 eenvoudige lijn code, je hebt hierbij onderscheid tussen analoog (255 verschillende toestanden) en digitaal (2 toestanden).

Je schrijft bijvoorbeeld
VOOR SETUP : int LED = 3;
hierbij laat je weten dat je een LED aangesloten hebt op pin nr 3. De nr van de pin staat gedrukt op de arduino printplaat. Als er een ~ symbool bij deze nr staat kan je deze ook gebruiken als analoge uitgang, anders kan je deze enkel als digitale uitgang gebruiken.

IN SETUP
moet je dan laten weten of je LED ingang of uitgang is, dit doe je altijd door middel van
pinMode( < naam >,< INPUT of OUTPUT >);
waarbij je de naam verandert door de naam van je component en daarna kiest voor input of output. Aangezien de LED een output is schrijven we
pinMode(LED,OUTPUT);

IN LOOP moet je dan de LED aansturen. Als je digitaal wil werken doe je dat met digitalWrite, wil je analoog werken dan doe je dat met analogWrite. algemeen is de structuur voor digitaal
digitalWrite( < naam > , < HIGH OF LOW >);
en bij analoog
analogWrite( < naam >,< getal tussen 0 en 255 >.

Werk je digitaal dan kan je dus schrijven :
digitalWrite(LED,HIGH); hier zal de LED dan aanschakelen
digitalWrite(LED,LOW); dit zal de LED uitschakelen

en werk je analoog dan kan je schrijven :
analogWrite(LED,0); ook hier zal de LED uitgeschakeld zijn
analogWrite(LED,255); hier zal de LED op volle sterkte branden
analogWrite(LED,128); hier zal de led ongeveer 50% helderheid hebben

Voor analogWrite heb je in totaal 256 verschillende mogelijkheden.

Tips voor het programmeren

; is een zeer belangrijk teken, elke lijn code eindigt met een ; als je dit vergeet dan krijg je een foutmelding.

Enkel code die zorgt dat er een blok code zal uitgevoerd worden eindigt niet met een ; , hier zal men het blok code openen door middel van een { . Het is wel belangrijk dat na het blok code afgesloten wordt met een } als je dit vergeet levert dit ook een foutmelding op. Een goede tip is om telkens je een haakje opent de code onder dat haakje in te doen springen. Zo zie je heel duidelijk dat die code tot het blok behoort. De afsluitende accolade springt dan niet in en zo zie je dat het blok gesloten is. De code die na het blok springt ook niet in zo is duidelijk dat die code niet bij dat blok hoort.

// gebruikt men om een lijn commentaar te schrijven. dit mag beginnen na een lijn code of op een aparte lijn. Het commentaar stopt automatisch aan het einde van de lijn.

/* */ gebruikt men voor een blok commentaar, de commentaar stopt maar bij een */ dus kan over meerdere lijnen verder lopen. Dit is zeer handig om bij het testen van een programma een stuk code uit te schakelen.

Volledige Nederlandstalige tutorial

De volledige tutorial en uitleg via youtube filmpjes kan je hier raadplegen. Alle tutorials zijn toepasbaar met het KAEDU STEM shield zodat na eenmalig te solderen je alle oefeningen kan uitvoeren.

Post Author: STEM