First Lego League

Dit jaar past ook de First Lego League in ons STEM klimaatproject. Het thema van de FLL is de kringloop van water en water en milieu en klimaat gaan hand in hand. Denken we daarbij natuurlijk aan het stijgen van de zeespiegel door het opwarmen van de aarde en het smelten van de ijsbergen. Denken we aan het vruchtbare gebieden die veranderen in woestijn, … Een overzicht van wat de robot doet om de waterkringloop te vervolledigen zie je bij meer lezen. Lees verder overFirst Lego League

Food from Spirulina revisited

Twee jaar geleden waren we erbij in het Nucleair centrum in mol (SCK/CEN) op het slotevent van het food from Spirulina Event. Dit omdat we onze missie naar Mars hadden met de LEGO mindstorm robots. Een leerling van onze school (Louis Dubois) mocht zelfs een vraag stellen aan Samantha Christoferetti die toen in het ISS aanwezig was. Dit jaar doen we nog steeds het STEM project Mission To Mars maar hebben we gelijktijdig het project STEM klimaat. Hierbij willen we verschillende onderzoeken doen naar CO2 en O2 met Vernier sensoren in een biochamber. We hebben dan ook beslist om het spirulina experiment van toen te herhalen maar nu met de Vernier sensoren om data te verzamelen. Lees verder overFood from Spirulina revisited

Acer BYOC Airmonitor

Sinds 1 september is het STEM klimaatproject gestart. Het kickoff event volgt later want we willen toch al enkele resultaten tonen aan buurtbewoners / ouders / … kortom stakeholders. Een van de zaken die vanaf dag 1 opgestart werd is de Air monitor. Dit toestel van het Acer BYOC (build your own cloud) team meet […]

Ecologische afdruk

Een van de hoofdelementen van het project zal sensibiliseren zijn om de ecologische afdruk zowel op school als thuis drastisch te verkleinen. We zijn met veel in Oudenaarde dus als iedereen zijn eigen voetafdruk enkele procenten kan verminderen heeft dat een groot effect op de provincie oost Vlaanderen. Meer hierover na het kickoff event van […]

Voeding en klimaat

Een andere peiler van het project is de link tussen voeding en klimaat. Meer hierover na het kickoff event.

CO2 en O2 onderzoek

Nog een peiler van het STEM klimaat is het onderzoek naar de oorzaak van CO2 en hoe het mogelijk is om CO2 om te zetten naar O2. Dit alles via meetapparatuur die beide gassen zullen registreren gedurende een bepaalde periode waarbij er een bepaalde parameter constant gehouden wordt. Meer informatie na de kickoff van het […]

Hernieuwbare energie

Een andere peiler is hernieuwbare energie zodat we minder afhankelijk zijn van fosiele brandstoffen. Daarnaast komt er ook een luik die kijkt naar het minder verbruiken van energie. Meer info hieromtrent volgt na de kickoff van het project. Windenergie Een van de onderdelen van Hernieuwbare energie zal het testen zijn van windmolens aangezien windenergie een […]